Újdonság

BÉT Határozat a ”B” sorozatú törzsrészvények tőzsdei bevezetéséről

2018. szeptember. 24.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 277/2018. számú határozata

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója a Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) 2018. szeptember 25. napjával 17.000.000 darab, egyenként 500 forint névértékű, 8.500.000.000 forint össznévértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényét a Terméklistára felveszi, ezzel egyidejűleg a Terméklistát az alábbi adatlap szerinti tartalommal módosítja.

 

Az értékpapírhoz tartozó táblázat itt érhető el. 

 

A Tőzsde vezérigazgatója egyúttal felhívja a befektetők és a piaci szereplők figyelmét arra, hogy a FINEXT B sorozatú törzsrészvény Xetra kereskedési rendszerben használt „Symbol” azonosítója: FINXB.

 

„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve (a továbbiakban: Bevezetési Szabályok) 15.5.6.5 pontja szerint az értékpapír bevezetésről egyedi, különös méltánylást érdemlő esetekben a Vezérigazgató jogosult a Bevezetési Szabályok rendelkezéseitől eltérő módon dönteni.

 

Budapest, 2018. szeptember 24.

Máté-Tóth István
üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes

Végh Richárd
elnök-vezérigazgató helyett