Részvények

A Társaság alaptőkéjét két részvénysorozat testesíti meg. Az „A” részvénysorozat 500.000 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll (ISIN azonosítója: HU 0000099486). A „B” részvénysorozatot 17.000.000 darab, egyenként 500,- Ft névértékű, szintén dematerializált törzsrészvény alkotja (ISIN azonosítója: HU0000160262). Az „A” sorozatú részvények 2009. november 16. napjával, a „B” sorozatú részvények 2018. szeptember 25. napjával kerültek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére.

A Társaság nyilvános működésére és a részvények tőzsdei kereskedésére tekintettel a Társaság részvényesei folyamatosan változhatnak. A részvényesek mindenkor hatályos adatait a Társaság Igazgatósága által vezetett részvénykönyv tartalmazza, amelybe minden részvényes betekinthet.

A Társaság részvényei sokféle jogot biztosítanak a tulajdonosaiknak, például a közgyűlési részvétel, a felvilágosításkérés, valamint az észrevétel és indítvány tételének jogát, szavazati jogot, az osztalékhoz és osztalékelőleghez való jogot, vagy a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvény névértékével arányos részére való jogot. A részvényekhez kapcsolódó jogokat és azok gyakorlásának módjára vonatkozó szabályokat az Alapszabály részletesen tartalmazza.

 

Általános információk

Cég

Finext Nyrt.

Ticker

FINEXT, FINEXT2

Piac

BÉT, T kategória

Iparág

Ingatlan

Cím

1082 Budapest, Futó u. 47-53., VII. emelet

Telefon

+36 1 266 2181

Fax

+36 1 301 0161

Web

www.finextnyrt.hu

Email

finext@futurealgroup.com