A Társaság története

A Társaságot Dr. Futó Péter és Futó Gábor alapították 2009. július 8-án ötszázmillió forint összegű alaptőkével, zártkörűen működő részvénytársaság formájában, a cégbírósági bejegyzés pedig 2009. július 22. napján történt meg. 2009. július 28. napjával a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult át, és neve is ekkor változott Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra. A Társaság részvényei 2009. november 16-án bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére. 2018. május 28-án a Társaság jelentős, nyolcmilliárd-ötszázmillió forint össznévértékű új részvénysorozatot bocsátott ki zárt körben, amellyel alaptőkéje kilencmilliárd forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan a Társaság közgyűlése új stratégiai célokat jelölt ki, amelynek keretében elhatározta az új részvénysorozat Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését is. A tőkeemelést a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2018. június 13. napján Cg.01-10-046425/53 számú végzésével bejegyezte a cégjegyzékbe.

A Társaság jövőképe, stratégiája és célja

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, és mint ilyen, folyamatos tőkepiaci felügyelet alatt áll, és rendkívül sokrétű szabályozásnak felel meg. Főtevékenysége a vagyonkezelés, amely mellett üzletszerű tevékenységei közé különböző ingatlanpiaci tevékenységek tartoznak (így például saját tulajdonú ingatlan adásvétele, ingatlanbérbeadás és -üzemeltetés, valamint ingatlankezelés és építményüzemeltetés).

A Társaság Magyarország egyik vezető szabályozott ingatlanbefektetési társaságává (SZIT) kíván válni, amely a tőkepiacon keresztül hazai és nemzetközi befektetők számára egyaránt hatékony hozzáférést nyújt a magyar ingatlanpiaci befektetési lehetőségekhez, kimagasló teljesítményt megcélozva a részvényesi értékteremtésben. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény követelményeinek kielégítése kiszámítható és szabályozott kereteket biztosít a potenciális befektetők számára, egyben a vonatkozó kedvező szabályozási környezetre tekintettel várhatóan növelné is a Társaság jövedelmezőségét.

Befektetési stratégiáját tekintve a Társaság folyamatosan bérleti bevételt termelő, vagy ilyenné fejleszthető, elsősorban iroda-, kereskedelemi- és lakó-funkciójú ingatlanokat, másodsorban pedig logisztikai ingatlanokat kíván fejleszteni vagy megvásárolni, akár közvetlenül, akár projekttársaságokon keresztül. Az egyes ingatlanbefektetések kiválasztásánál alapvető szempont a várható, hosszú távú bérleti bevétel fenntarthatósága, növelhetősége, illetve az aktív menedzsment által megcélozható értékteremtés lehetősége.

A Társaság másik stratégiai célja további – mind intézményi, mind magán – befektetők bevonása a tulajdonosi struktúrába.